แบตเตอรี่รถยนต์ใช้ได้กี่ปี

แบตเตอรี่รถยนต์ใช้ได้กี่ปี? จากประสบการณ์ของร้านแบตเตอรี่โอเค ซึ่งผ่านแบตเตอรี่รถยนต์มาหลายหมื่นลูก สรุปได้ว่า อายุของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นระยะทางการขับ อุปกรณ์ภายในรถ จอดนานขับน้อย หรือ จอดน้อยขับบ่อย ขับในสภาพการจราจรติดขัด หรือ ขับทางไกลยาวๆ รถไม่ติด ฯลฯ ทุกปัจจัยเหล่านี้ มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ทั้งสิ้น แต่โดยเฉลี่ยแล้ว อายุของแบตเตอรี่รถยนต์ มีอายุการใช้งานแบ่งออกตามประเภทของแบตเตอรี่ ดังนี้

แบตเตอรี่รถยนต์แบบน้ำ ใช้ได้กี่ปี?

แบตเตอรี่รถยนต์แบบน้ำ คือแบตเตอรี่ชนิดที่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ แบตเตอรี่จะมีจุกให้เปิดเติมน้ำกลั่นให้เห็นอย่างชัดเจน อาจจะมีตาแมว หรือ ไม่มีตาแมว ก็ได้ อายุของแบตเตอรี่รถยนต์ แบบน้ำ ถ้าหมั่นเติมน้ำเป็นประจำ ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งเลย อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 18 เดือน หรือระยะทาง 30,000 กิโลเมตร ขึ้นไป แต่ห้ามปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งเด็ดขาด ไม่งั้นอาจจะเสียได้เลยแม้ว่าพึ่งใช้ได้เพียงไม่กี่เดือน

อายุการใช้งานแบตเตอรี่แบบน้ำ

วิธียืดอายุการใช้งาน แบตเตอรี่แบบน้ำ

 • ให้หมั่นสังเกตุระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่เสมอ เมื่อน้ำลดลง ให้เติม น้ำกลั่นแบตเตอรี่เข้าไปทดแทน ห้ามเติมน้ำกรดเด็ดขาดเนื่องจากจะเกิดความเข้มข้นสูงเกินไป ทำให้แผ่นธาตุสึกกร่อนเร็วขึ้น แบตเสื่อมเร็วขึ้น
 • ถ้ารถจอดนานให้สตาร์ทรถบ้าง เพื่อให้แบตเตอรี่มีการชาร์จไฟเข้าไปเก็บในแบตบ้าง
 • อย่าลืมเปิดไฟ หรือทำให้แบตเตอรี่ไฟหมดเกลี้ยงบ่อยๆ
 • ไม่ควรไปพ่วงแบตให้รถที่มีแบตใหญ่กว่า
 • ถ้ามีคราบขึ้เกลือบนขั้วแบตเตอรี่ ให้ทำความสะอาดเสมอ

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดไฮบริด ใช้ได้กี่ปี?

แบตเตอรี่รถยนต์แบบไฮบริด คือ ลูกผสมระหว่างแบตเตอรี่น้ำและกึ่งแห้ง มีตัวกรองกันน้ำระเหยที่จุกแบตเตอรี่ ระยะเวลาเติมน้ำกลั่นน้อยกว่าแบบน้ำ ส่วนใหญ่จะมีตาแมวบนแบตเตอรี่ จุกเปิดอาจจะโผล่ออกมา หรือ เรียบสนิทเลยก็ได้ อายุของแบตเตอรี่รถยนต์ แบบไฮบริด ถ้าเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับตลอด ไม่เคยปล่อยให้น้ำแห้งเลย อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 18 เดือน หรือระยะทาง 30,000 กิโลเมตร ขึ้นไป ห้ามปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งเด็ดขาด ไม่งั้นอาจจะเสียได้เลยแม้ว่าพึ่งใช้ได้เพียงไม่กี่เดือน

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด

วิธียืดอายุการใช้งาน แบตเตอรี่แบบไฮบริด

 • สังเกตุระดับน้ำในแบตเตอรี่เสมอ เมื่อน้ำลดลง ให้เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่เข้าไปทดแทน ห้ามเติมน้ำกรดเด็ดขาดเนื่องจากจะเกิดความเข้มข้นสูงเกินไป ทำให้แผ่นธาตุสึกกร่อนเร็วขึ้น แบตเสื่อมเร็วขึ้น ถ้าจุกเปิดน้ำเป็นแบบฝาเรียบให้ใช้เหรียญไขจะเปิดได้ง่าย
 • ถ้าจอดรถนานให้สตาร์ทรถบ้าง เพื่อให้แบตเตอรี่มีการชาร์จไฟเข้าไปเก็บในแบตบ้าง
 • อย่าทำให้แบตเตอรี่ไฟหมดเกลี้ยงบ่อยๆ
 • ไม่ควรไปพ่วงแบตให้รถที่มีแบตใหญ่กว่า
 • ถ้ามีคราบขึ้เกลือบนขั้วแบตเตอรี่ ให้ทำความสะอาดเสมอ

แบตเตอรี่รถยนต์กึ่งแห้ง ใช้ได้กี่ปี?

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดกึ่งแห้ง คือแบตเตอรี่ที่ติดรถใหม่มาครั้งแรก ตลอดอายุการใช้งานแทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลย จะมีตัวกรองกันน้ำระเหยที่จุกแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่มีตาแมวบนแบตเตอรี่ จุกเปิดอาจจะโผล่ให้เห็น หรือเรียบสนิท แต่มีสติกเกอร์แปะทับอยู่ก็ได้ ส่วนใหญ่จะมีอักษร MF อยู่บนแบตเสมอ แบตเตอรี่กึ่งแห้ง อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 18 เดือน หรือระยะทาง 30,000 กิโลเมตร ขึ้นไป  แต่ห้ามปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งเด็ดขาด

อายุการใช้งานแบตเตอรี่กึ่งแห้ง

วิธียืดอายุการใช้งาน แบตเตอรี่กึ่งแห้ง

 • ดูสถานะของแบตเตอรี่ผ่านทางช่องตาแมวอย่างน้อย 6 เดือนครั้ง วิธีดูช่องตาแมวกดที่นี่ ถ้าแสดงสีว่าน้ำแห้งให้เปิดเติมน้ำกลั่นได้เลย
 • ถ้าไม่ได้ใช้รถนานให้สตาร์ทรถบ้าง เพื่อให้แบตเตอรี่ได้มีการชาร์จไฟ
 • อย่าทำให้แบตเตอรี่ไฟหมดเกลี้ยงบ่อยๆ
 • ไม่ควรไปพ่วงแบตให้รถที่มีแบตใหญ่กว่า
 • ถ้ามีคราบขึ้เกลือบนขั้วแบตเตอรี่ ให้ทำความสะอาดเสมอ

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ใช้ได้กี่ปี?

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดแห้ง คือแบตเตอรี่ที่ไม่มีช่องให้เติมน้ำกลั่น ตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลย มีตาแมวบนแบตเตอรี่ จุกเปิดเรียบสนิท เป็นแบตเตอรี่ที่มีแรงสตาร์ทมากที่สุด แพงที่สุด อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 18 เดือนขึ้นไป หรือระยะทาง 30,000-40,000 กิโล ห้ามปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งเด็ดขาด

อายุการใช้งานแบตเตอรี่แห้ง

วิธียืดอายุการใช้งาน แบตเตอรี่แห้ง

 • ดูสถานะของแบตเตอรี่ผ่านทางช่องตาแมวอย่างน้อย ปีละครั้ง วิธีดูช่องตาแมวกดที่นี่
 • ถ้าจอดรถนานให้สตาร์ทรถบ้าง เพื่อให้แบตเตอรี่ได้มีการชาร์จไฟ
 • อย่าให้แบตเตอรี่ไฟหมดเกลี้ยงบ่อยๆ ทำความสะอาดขี้เกลือบนขั้วแบตเสมอ
 • ไม่ควรไปพ่วงแบตให้รถที่มีแบตใหญ่กว่า

แบตเตอรี่รถยนต์ใช้ได้กี่ปี

** แบตเตอรี่รถยนต์ใช้ได้กี่ปี ไม่สำคัญ เท่ากับ แบตเตอรี่รถยนต์ใช้ได้กี่กิโลเมตร

แบตเตอรี่รถที่ขับน้อยอายุ 3 ปี แต่ขับได้ 2 หมื่นโล กับ แบตเตอรี่รถที่ขับ ระยะทาง 5 หมื่นโล ภายในปีครึ่ง ลูกค้าคิดว่าแบตเตอรี่คันไหนทนกว่า? คำตอบขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าชอบแบบไหน  แต่ถ้าถามทางร้านแบตเตอรี่โอเค ขอตอบว่าแบตเตอรี่คันที่ขับได้ระยะทาง 5 หมื่นกิโลทนกว่า

วิธีสังเกตุอาการก่อนแบตเตอรี่เสื่อม

ก่อนที่แบตเตอรี่จะจากไป จะมีสัญญานเตือนเบื้องต้นก่อนเสมอ ถ้าไม่มีเครื่องวัดโดยเฉพาะให้สังเกตุอาการเบื้องต้นได้ดังนี้

อาการแบตเตอรี่เสื่อม

1.อายุแบตเตอรี่นานเกิน 18 เดือน หรือขับเป็นระยะทางเกิน 3 หมื่นกิโลเมตร

ข้อนี้คือการสังเกตุที่ง่ายที่สุด เมื่ออายุแบตเตอรี่ถึงระยะ 18 เดือน หรือ 3 หมื่นโล เป็นเวลาสมควรที่ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ เพราะไม่สามารถตอบได้เลยว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นจะทนไปได้นานอีกเท่าไร จากประสบการณ์ร้านแบตเตอรี่โอเค ลูกค้า สตาร์ทติดตอนเช้า แต่ตอนบ่ายสตาร์ทไม่ได้ ก็มีเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าลูกค้ายังไม่อยากเปลี่ยน สามารถเข้ามาตรวจสภาพที่ร้านแบตเตอรี่โอเค ได้ฟรีทุกสาขา ไม่มีค่าบริการ

2.สตาร์ทอืด สตาร์ทยากขึ้น

จากที่เคยสตาร์ททีเดียวติด แต่เริ่มลากยาวขึ้น นี่ก็เป็นอาการสำคัญว่าใกล้ถึงเวลาได้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว แต่ถ้ามีอาการสตาร์ทยาก แต่แบตเตอรี่พึ่งเปลี่ยน ต้องรีบเข้าตรวจเช็ค เพราะอาจจะเกิดจากปัญหาอื่นที่ไม่ใช่แบตเตอรี่ ก็เป็นได้

3.ระบบไฟเริ่มมีอาการผิดปกติ

เช่น แอร์ไม่เย็น กระจกไฟฟ้ากระตุก เลื่อนลงช้า ไฟไม่สว่าง ไฟตก เป็นต้น

เหล่านี้เป็นสัญญานเบื้องต้นที่แสดงถึงอาการแบตเตอรี่เริ่มเสื่อม สามารถดูเป็นแนวทางได้ แต่ถ้าอยากทราบสภาพแบตเตอรี่ของรถ ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจเช็คที่หน้าร้านแบตเตอรี่โอเค ได้ทุกสาขา ไม่มีค่าบริการ

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ลูกต่อไป คิดถึงเรา แบตเตอรี่โอเค

ติดต่อ แบตเตอรี่โอเค

เช็ค ชาร์จ ชัวร์ รับประกัน ทุกลูก!

เราเช็ค

แบตเตอรี่ทุกลูก เช็คก่อนติดตั้งให้ ลูกค้า เพื่อให้ได้ แบตเตอรี ดีที่สุด สำหรับรถของท่าน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มั่นใจได้ 100%

เราชาร์จ

แบตเตอรี่ทุกลูก ก่อนติดตั้งให้ ลูกค้า เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ให้ยาวนานขึ้น กำลังมากขึ้น ด้วยเครื่องชาร์จแบบพิเศษ

เราชัวร์

แบตเตอรี่รถยนต์ จาก ร้านแบตเตอรี่ โอเค มั่นใจ ชัวร์ 100% ว่า แท้ ใหม่ ไฟเต็มทุกลูก ทุกยี่ห้อ

ประกัน 1-2 ปี

แบตเตอรี่ทุกลูก รับประกัน 1-2 ปี หรือ ระยะทาง 2 – 40,000 กม. (เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง)

***แบตเตอรี่โอเคติดตั้งและจัดส่งนอกสถานที่ฟรี ในเขตพื้นที่บริการ สำรองระบบไฟทุกครั้ง***

ติดต่อเราเลย

แชร์บทความนี้